Salam Kevin, saya ingin mendapat penjelasan waktu makan yang baik untuk seorang lelaki aktif. Waktu bilakah lelaki itu sesuai take dinner? Boleh sentuh nasi lepas jam 8 malam?