Apakah cara diet yang sesuai untuk remaja obesiti? Saya agak keliru untuk memilih cara-cara diet yang betul..