Adakah tosai di dalam kategori makanan berkolestrol?