Read More

Dua Masalah Kesihatan Saya!

Baru-baru ini saya menjalani proses saringan kesihatan atau health screening bersama KPJ Klang di mana saya discovered dua masalah kesihatan diri.