Lompatan Bintang atau Jumping Jacks

Senaman jumping jacks atau lompatan bintang yang dilakukan oleh elfaeza ul-haq sesuai dilakukan untuk warm up, kardio atau senaman circuit sekaligus. Lagi-lagi kalau ruang terhad untuk berlari.